Kisgépkezelő

A képzés célja, hogy olyan műszaki ismeretekkel rendelkező munkavállalók végezzék a rájuk bízott gépek kezelését, akik képesek azt biztonságosan önállóan kezelni.

A képzésben való részvétel feltételei:

Kisgépnek minősülnek:

Elméleti óraszám: 15 óra

Gyakorlati óraszám: 5 óra